Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KP 5A (4-6A)

Yêu cầu tư vấn