Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KP 11A (9-13A)

Yêu cầu tư vấn
  • Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha
  • Sử dụng cho khởi động từ ST-10 , ST-12 và ST-20
  • Dãy amper sử dụng 9.0-13A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KP 11A (9-13A)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KP 11A (9-13A)”

Thông số kỹ thuật
  • Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha
  • Sử dụng cho khởi động từ ST-10 , ST-12 và ST-20
  • Dãy amper sử dụng 9.0-13A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Mô tả

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KP 11A (9-13A)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KP 11A (9-13A)”