Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KP 0.7A (0.55-0.85A)

Yêu cầu tư vấn