Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 67A (54-80A)

Yêu cầu tư vấn
  • Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha
  • Sử dụng cho khởi động từ ST-80
  • Dãy amper sử dụng 54.0-80.0A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 67A (54-80A)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 67A (54-80A)”

Mô tả

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 67A (54-80A)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 67A (54-80A)”