Phần mềm cho dụng cụ đo (USB đi kèm) MITUTOYO 06AFM386

Yêu cầu tư vấn
  • Có thể dùng với Wireless Communication (U-WAVE), USB Input Tool Direct Cable and USB-Input Tool No. 264-16-10
  • Tương thích MS Excel Version: Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010/2013/2016
  • Hệ điều hành tương thích: Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®/7 (32bit,64bit), Windows® 8, 8.1, 10 (32bit,64bit)

Thương hiệu: Mitutoyo

Phần mềm cho dụng cụ đo (USB đi kèm) MITUTOYO 06AFM386

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Phần mềm cho dụng cụ đo (USB đi kèm) MITUTOYO 06AFM386”

Thông số kỹ thuật
  • Có thể dùng với Wireless Communication (U-WAVE), USB Input Tool Direct Cable and USB-Input Tool No. 264-16-10
  • Tương thích MS Excel Version: Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010/2013/2016
  • Hệ điều hành tương thích: Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®/7 (32bit,64bit), Windows® 8, 8.1, 10 (32bit,64bit)

Thương hiệu: Mitutoyo

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Phần mềm cho dụng cụ đo (USB đi kèm) MITUTOYO 06AFM386”