Panme đo ngoài INSIZE 3296-400A (300-400 mm/0.01)

Yêu cầu tư vấn
 • Dải đo : 300-400 mm 
 • Độ chia : 0.01 mm
 • Cấp chính xác :  9μm

Phụ kiện mua thêm

 • Bộ hiển thị số hoặc kim
 • Mặt đồng hồ chỉ thị kim với độ chia 0.01mm
 • Mặt đồng hồ chỉ thị số với độ chia 0.01mm

Document/Software

Thương hiệu: INSIZE

blank

Panme đo ngoài INSIZE 3296-400A (300-400 mm/0.01)

Đánh giá Panme đo ngoài INSIZE 3296-400A (300-400 mm/0.01)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme đo ngoài INSIZE 3296-400A (300-400 mm/0.01)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo : 300-400 mm 
 • Độ chia : 0.01 mm
 • Cấp chính xác :  9μm

Phụ kiện mua thêm

 • Bộ hiển thị số hoặc kim
 • Mặt đồng hồ chỉ thị kim với độ chia 0.01mm
 • Mặt đồng hồ chỉ thị số với độ chia 0.01mm

Document/Software

Thương hiệu: INSIZE

blank
Mô tả

Panme đo ngoài INSIZE 3296-400A (300-400 mm/0.01)

Đánh giá (0)
Đánh giá Panme đo ngoài INSIZE 3296-400A (300-400 mm/0.01)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme đo ngoài INSIZE 3296-400A (300-400 mm/0.01)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank