Panme đo ngoài INSIZE 3296-100A (0-100 mm/0.01)

Yêu cầu tư vấn
  • Dải đo 0-100 mm
  • Độ chia 0.01 mm
  • Cấp chính xác 6μm

Phụ kiện mua thêm

  • Mặt đồng hồ chỉ thị kim với độ chia 0.01mm
  • Mặt đồng hồ chỉ thị số với độ chia 0.01mm

Document/Software

Thương hiệu: INSIZE

blank

Panme đo ngoài INSIZE 3296-100A (0-100 mm/0.01)

Đánh giá Panme đo ngoài INSIZE 3296-100A (0-100 mm/0.01)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme đo ngoài INSIZE 3296-100A (0-100 mm/0.01)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Dải đo 0-100 mm
  • Độ chia 0.01 mm
  • Cấp chính xác 6μm

Phụ kiện mua thêm

  • Mặt đồng hồ chỉ thị kim với độ chia 0.01mm
  • Mặt đồng hồ chỉ thị số với độ chia 0.01mm

Document/Software

Thương hiệu: INSIZE

blank
Mô tả

Panme đo ngoài INSIZE 3296-100A (0-100 mm/0.01)

Đánh giá (0)
Đánh giá Panme đo ngoài INSIZE 3296-100A (0-100 mm/0.01)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme đo ngoài INSIZE 3296-100A (0-100 mm/0.01)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank