Panme đo ngoài dạng ống Insize 3224-3000 (2000-3000mm/0.01mm)

Yêu cầu tư vấn
  • Dải đo:2000-3000 mm
  • Độ chia:0.01 mm
  • Độ chính xác:(7+n+L/50)μm n=number of rods, L=maximum measuring length(mm)
  • Đầu đo:50mm, 100mm (2pcs), 200mm, 500mm, 1000mm

Document/Software

Thương hiệu: INSIZE

blank

Panme đo ngoài dạng ống Insize 3224-3000 (2000-3000mm/0.01mm)

Đánh giá Panme đo ngoài dạng ống Insize 3224-3000 (2000-3000mm/0.01mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme đo ngoài dạng ống Insize 3224-3000 (2000-3000mm/0.01mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Dải đo:2000-3000 mm
  • Độ chia:0.01 mm
  • Độ chính xác:(7+n+L/50)μm n=number of rods, L=maximum measuring length(mm)
  • Đầu đo:50mm, 100mm (2pcs), 200mm, 500mm, 1000mm

Document/Software

Thương hiệu: INSIZE

blank
Mô tả

Panme đo ngoài dạng ống Insize 3224-3000 (2000-3000mm/0.01mm)

Đánh giá (0)
Đánh giá Panme đo ngoài dạng ống Insize 3224-3000 (2000-3000mm/0.01mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme đo ngoài dạng ống Insize 3224-3000 (2000-3000mm/0.01mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank