Panme đo ngoài cơ khí với phần đe có thể mở rộng Insize 3206-151A (50-150mm/0.01mm)

Yêu cầu tư vấn
  • Dải đo: 50-150 mm
  • Ðộ chia: 0.01 mm
  • Độ chính xác: ±6µm
  • Bộ điều chỉnh các phạm vi đo khác nhau
  • Núm điều chỉnh

Thương hiệu: INSIZE

blank

Panme đo ngoài cơ khí với phần đe có thể mở rộng Insize 3206-151A (50-150mm/0.01mm)

Đánh giá Panme đo ngoài cơ khí với phần đe có thể mở rộng Insize 3206-151A (50-150mm/0.01mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme đo ngoài cơ khí với phần đe có thể mở rộng Insize 3206-151A (50-150mm/0.01mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Dải đo: 50-150 mm
  • Ðộ chia: 0.01 mm
  • Độ chính xác: ±6µm
  • Bộ điều chỉnh các phạm vi đo khác nhau
  • Núm điều chỉnh

Thương hiệu: INSIZE

blank
Mô tả

Panme đo ngoài cơ khí với phần đe có thể mở rộng Insize 3206-151A (50-150mm/0.01mm)

Đánh giá (0)
Đánh giá Panme đo ngoài cơ khí với phần đe có thể mở rộng Insize 3206-151A (50-150mm/0.01mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme đo ngoài cơ khí với phần đe có thể mở rộng Insize 3206-151A (50-150mm/0.01mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank