Panme điện tử HINOTEK SDK5-122-100 (75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

 • Dải đo: 75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005
 • Thang đo met / inch
 • Cài đặt dung sai
 • Cài đặt đo giá trị âm, dương
 • Đo giá trị tương đối / tuyệt đối
 • Đặt lại giá trị gốc

Thương hiệu: HINOTEK

Panme điện tử HINOTEK SDK5-122-100 (75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005)

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá Panme điện tử HINOTEK SDK5-122-100 (75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme điện tử HINOTEK SDK5-122-100 (75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo: 75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005
 • Thang đo met / inch
 • Cài đặt dung sai
 • Cài đặt đo giá trị âm, dương
 • Đo giá trị tương đối / tuyệt đối
 • Đặt lại giá trị gốc

Thương hiệu: HINOTEK

Mô tả

Panme điện tử HINOTEK SDK5-122-100 (75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005)

Tài liệu
Đặt hàng
Thương hiệu

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá (0)
Đánh giá Panme điện tử HINOTEK SDK5-122-100 (75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme điện tử HINOTEK SDK5-122-100 (75-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào