Panme điện tử đo ngoài VOGEL 232862 (25-50mm)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Thang đo: 25-50mm
  • Dung sai toàn tầm: ± 0.002mm
  • Độ chính xác: ±0.001mm
  • Đk chuôi đo: 18mm

Thương hiệu: VOGEL

Panme điện tử đo ngoài VOGEL 232862 (25-50mm)

Thương hiệu

Đánh giá Panme điện tử đo ngoài VOGEL 232862 (25-50mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme điện tử đo ngoài VOGEL 232862 (25-50mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Thang đo: 25-50mm
  • Dung sai toàn tầm: ± 0.002mm
  • Độ chính xác: ±0.001mm
  • Đk chuôi đo: 18mm

Thương hiệu: VOGEL

Panme điện tử đo ngoài VOGEL 232862 (25-50mm)

Đánh giá Panme điện tử đo ngoài VOGEL 232862 (25-50mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Panme điện tử đo ngoài VOGEL 232862 (25-50mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào