Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM2R (22mm 2NO+2NC màu Đỏ)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu lồi, nhôm, nhấn nhả, 2a2b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM2R (22mm 2NO+2NC màu Đỏ)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM2R (22mm 2NO+2NC màu Đỏ)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu lồi, nhôm, nhấn nhả, 2a2b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM2R (22mm 2NO+2NC màu Đỏ)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM2R (22mm 2NO+2NC màu Đỏ)”