Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM1Y (22mm 1NO+1NC màu Vàng)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu lồi, nhôm, nhấn nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM1Y (22mm 1NO+1NC màu Vàng)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM1Y (22mm 1NO+1NC màu Vàng)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu lồi, nhôm, nhấn nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM1Y (22mm 1NO+1NC màu Vàng)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-RM1Y (22mm 1NO+1NC màu Vàng)”