Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-AM2A (30mm 2NO+2NC màu Xanh dương)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu bằng, nhôm, nhấn nhả, 2a2b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-AM2A (30mm 2NO+2NC màu Xanh dương)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-AM2A (30mm 2NO+2NC màu Xanh dương)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu bằng, nhôm, nhấn nhả, 2a2b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-AM2A (30mm 2NO+2NC màu Xanh dương)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn nhả Hanyoung nux MRF-AM2A (30mm 2NO+2NC màu Xanh dương)”