Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRX-TA1D0Y (22mm đèn Vàng 12-24V)

Yêu cầu tư vấn
  • Có đèn 12 – 24 V d.c./a.c, nhấn giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRX-TA1D0Y (22mm đèn Vàng 12-24V)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRX-TA1D0Y (22mm đèn Vàng 12-24V)”

Thông số kỹ thuật
  • Có đèn 12 – 24 V d.c./a.c, nhấn giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRX-TA1D0Y (22mm đèn Vàng 12-24V)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRX-TA1D0Y (22mm đèn Vàng 12-24V)”