Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRF-TA1G (22mm 1NO+1NC màu Xanh lá)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu lồi, nhựa, nhấn giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRF-TA1G (22mm 1NO+1NC màu Xanh lá)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRF-TA1G (22mm 1NO+1NC màu Xanh lá)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu lồi, nhựa, nhấn giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRF-TA1G (22mm 1NO+1NC màu Xanh lá)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRF-TA1G (22mm 1NO+1NC màu Xanh lá)”