Nút nhấn giữ HANYOUNG NUX MRF-RA1R (22mm, 1NO+1NC, màu Đỏ)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu lồi, nhôm, nhấn giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRF-RA1R (22mm 1NO+1NC màu Đỏ)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn giữ HANYOUNG NUX MRF-RA1R (22mm, 1NO+1NC, màu Đỏ)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu lồi, nhôm, nhấn giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Nút nhấn giữ Hanyoung nux MRF-RA1R (22mm 1NO+1NC màu Đỏ)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn giữ HANYOUNG NUX MRF-RA1R (22mm, 1NO+1NC, màu Đỏ)”