Nút nhấn dù Hanyoung nux MRE-KM1R (25mm 1NO+1NC Màu Đỏ)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu bằng, nhựa, nhấn nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Nút nhấn dù Hanyoung nux MRE-KM1R (25mm 1NO+1NC Màu Đỏ)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn dù Hanyoung nux MRE-KM1R (25mm 1NO+1NC Màu Đỏ)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu bằng, nhựa, nhấn nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Nút nhấn dù Hanyoung nux MRE-KM1R (25mm 1NO+1NC Màu Đỏ)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nút nhấn dù Hanyoung nux MRE-KM1R (25mm 1NO+1NC Màu Đỏ)”