Nhiệt kế tự ghi skSATO NSII-TQ (230-00) (-15 ~ 40°C)

Yêu cầu tư vấn
 • Đồng hồ: Quartz type
  • Two “C” size batteries
  • Battery life: about 1 year in continuous use
 • Chu kỳ ghi: 1-day, 7-day and 32-day changed by a cylinder speed switch
 • Cảm biến: Aged bimetal strip
 • Dải đo -15 to 40°C (option: -10 to 50°C)
 • Độ chính xác:
  • ±1°C at 10 to 30°C
  • ±2°C other than above
 • Độ phân giải đồ thị: 1°C
 • Bút ghi: Cartridge pen (violet)

Thương hiệu: skSATO

Nhiệt kế tự ghi skSATO NSII-TQ (230-00) (-15 ~ 40°C)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nhiệt kế tự ghi skSATO NSII-TQ (230-00) (-15 ~ 40°C)”

Thông số kỹ thuật
 • Đồng hồ: Quartz type
  • Two “C” size batteries
  • Battery life: about 1 year in continuous use
 • Chu kỳ ghi: 1-day, 7-day and 32-day changed by a cylinder speed switch
 • Cảm biến: Aged bimetal strip
 • Dải đo -15 to 40°C (option: -10 to 50°C)
 • Độ chính xác:
  • ±1°C at 10 to 30°C
  • ±2°C other than above
 • Độ phân giải đồ thị: 1°C
 • Bút ghi: Cartridge pen (violet)

Thương hiệu: skSATO

Mô tả

Nhiệt kế tự ghi skSATO NSII-TQ (230-00) (-15 ~ 40°C)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Nhiệt kế tự ghi skSATO NSII-TQ (230-00) (-15 ~ 40°C)”