Module đo áp suất KIMO MPR 500 (-500Pa ~ +500Pa)

Yêu cầu tư vấn
 • Dải đo : từ -500 đến +500Pa
 • Cấp chính xác :
  • Từ -100 đến +100 Pa: ± 0,2% của giá trị đo ± 0,8Pa
  • Ngoài: ± 0.2% đọc ± 1.5 Pa
 • Độ phân giải :
  • Từ -100 đến +100 Pa: 0,1Pa
  • Ngoài: ± 1 Pa

Thương hiệu: KIMO

Module đo áp suất KIMO MPR 500 (-500Pa ~ +500Pa)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Rated 5 out of 5 stars
1 đánh giá
4 sao 0 0 %
3 sao 0 0 %
2 sao 0 0 %
1 sao 0 0 %

1 đánh giá về Module đo áp suất KIMO MPR 500 (-500Pa ~ +500Pa)

Đánh giá

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo : từ -500 đến +500Pa
 • Cấp chính xác :
  • Từ -100 đến +100 Pa: ± 0,2% của giá trị đo ± 0,8Pa
  • Ngoài: ± 0.2% đọc ± 1.5 Pa
 • Độ phân giải :
  • Từ -100 đến +100 Pa: 0,1Pa
  • Ngoài: ± 1 Pa

Thương hiệu: KIMO

Mô tả

Module đo áp suất KIMO MPR 500 (-500Pa ~ +500Pa)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

Đánh giá (1)

Khách hàng đánh giá

Rated 5 out of 5 stars
1 đánh giá
4 sao 0 0 %
3 sao 0 0 %
2 sao 0 0 %
1 sao 0 0 %

1 đánh giá về Module đo áp suất KIMO MPR 500 (-500Pa ~ +500Pa)

Đánh giá