MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 60A (5kA)

Yêu cầu tư vấn