MCCB Fuji BW63EAG-2P 60A (5kA)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Số cực: 2P
  • Dòng định mức: 60A
  • Dòng ngắn mạch: 5kA

Thương hiệu: Fuji Electric

MCCB Fuji BW63EAG-2P 60A (5kA)

Thương hiệu

Fuji Electric

Đánh giá MCCB Fuji BW63EAG-2P 60A (5kA)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá MCCB Fuji BW63EAG-2P 60A (5kA)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Số cực: 2P
  • Dòng định mức: 60A
  • Dòng ngắn mạch: 5kA

Thương hiệu: Fuji Electric

Thương hiệu

Fuji Electric

Đánh giá MCCB Fuji BW63EAG-2P 60A (5kA)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá MCCB Fuji BW63EAG-2P 60A (5kA)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào