MCB Mitsubishi BHW-T10 2P C6 (F 10kA)

Yêu cầu tư vấn