MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A (6kA C N)

Yêu cầu tư vấn