Yêu cầu tư vấn
 • Bước sóng: 190-1100 nm
 • Nguồn sáng: đèn Xenon flash
 • Đo được nhiều chỉ tiêu trong nước: Alkalinity, Aluminium, Ammonia, Arsenic, Boron, Bromine, Cadmium, Calcium Hardness, Chloride, Chlorine, Chlorine Dioxide, Chromium COD, Copper, Cyanide, Cyanuric acid, DEHA, Fluoride, Formaldehyde, Hazen/APHA, Hydrazine, Hydrogen Peroxide, Iodine, Iron, Lead, Manganese, Molybdate, Nickel, Nitrate, Nitrite, Oxygen, Ozone, Phosphat, pH – value, Phenols, Phosphate, Phosphonate, Polyacrylates, Potassium, Silica, Sulphate, Sulphide, Sulphite, Suspended Solids, TOC, Total Hardness, Total Nitrogen, Turbidity, Urea, Zinc.
 • Phạm vi quang phổ: 1nm
 • Độ chính xác bước sóng: +/-1nm;
 • Độ phân giải bước sóng: 0.5 nm
 • Phạm vi quang trắc: -3.3 – +3.3 Abs
 • Bộ nhớ: 5000 bộ dữ liệu
 • Hơn 100 chương trình và 20 gói chức năng
 • Lựa chọn phương pháp trực tiếp qua nhận dạng mã vạch
 • Đa dạng với 150 phương pháp được lập trình sẵn
 • Kết nối: 1 cổng RJ45, 1 Cổng USB cho lưu dữ liệu, bàn phím hoặc chuột
 • Chuẩn bảo vệ: IP30

Thương hiệu: AQUALYTIC

Máy quang phổ UV VIS Aqualytic XD 7500

Lựa chọn phương pháp trực tiếp qua nhận dạng mã vạch
Đa dạng với 150 phương pháp được lập trình sẵn
Kết nối: 1 cổng RJ45, 1 Cổng USB cho lưu dữ liệu, bàn phím hoặc chuột
Chuẩn bảo vệ: IP30
Đánh giá Máy quang phổ UV VIS Aqualytic XD 7500
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy quang phổ UV VIS Aqualytic XD 7500
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Bước sóng: 190-1100 nm
 • Nguồn sáng: đèn Xenon flash
 • Đo được nhiều chỉ tiêu trong nước: Alkalinity, Aluminium, Ammonia, Arsenic, Boron, Bromine, Cadmium, Calcium Hardness, Chloride, Chlorine, Chlorine Dioxide, Chromium COD, Copper, Cyanide, Cyanuric acid, DEHA, Fluoride, Formaldehyde, Hazen/APHA, Hydrazine, Hydrogen Peroxide, Iodine, Iron, Lead, Manganese, Molybdate, Nickel, Nitrate, Nitrite, Oxygen, Ozone, Phosphat, pH – value, Phenols, Phosphate, Phosphonate, Polyacrylates, Potassium, Silica, Sulphate, Sulphide, Sulphite, Suspended Solids, TOC, Total Hardness, Total Nitrogen, Turbidity, Urea, Zinc.
 • Phạm vi quang phổ: 1nm
 • Độ chính xác bước sóng: +/-1nm;
 • Độ phân giải bước sóng: 0.5 nm
 • Phạm vi quang trắc: -3.3 – +3.3 Abs
 • Bộ nhớ: 5000 bộ dữ liệu
 • Hơn 100 chương trình và 20 gói chức năng
 • Lựa chọn phương pháp trực tiếp qua nhận dạng mã vạch
 • Đa dạng với 150 phương pháp được lập trình sẵn
 • Kết nối: 1 cổng RJ45, 1 Cổng USB cho lưu dữ liệu, bàn phím hoặc chuột
 • Chuẩn bảo vệ: IP30

Thương hiệu: AQUALYTIC

Mô tả

Máy quang phổ UV VIS Aqualytic XD 7500

Lựa chọn phương pháp trực tiếp qua nhận dạng mã vạch
Đa dạng với 150 phương pháp được lập trình sẵn
Kết nối: 1 cổng RJ45, 1 Cổng USB cho lưu dữ liệu, bàn phím hoặc chuột
Chuẩn bảo vệ: IP30
Đánh giá (0)
Đánh giá Máy quang phổ UV VIS Aqualytic XD 7500
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy quang phổ UV VIS Aqualytic XD 7500
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào