Máy kiểm tra độ kín lớp phủ Tinker & Rasor M/2 (90V DC)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • 9V DC, 90kΩ Độ nhạy ±5%
  • 67.5V DC, 80kΩ Độ nhạy ±5%
  • 67.5V DC, 90kΩ Độ nhạy ±5%
  • 90V DC, 400kΩ Độ nhạy ±5%

Thương hiệu: Tinker & Rasor

Máy kiểm tra độ kín lớp phủ Tinker & Rasor M/2 (90V DC)

catalogue Tinker & Rasor M-2

Thương hiệu

Tinker & Rasor

Đánh giá Máy kiểm tra độ kín lớp phủ Tinker & Rasor M/2 (90V DC)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy kiểm tra độ kín lớp phủ Tinker & Rasor M/2 (90V DC)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • 9V DC, 90kΩ Độ nhạy ±5%
  • 67.5V DC, 80kΩ Độ nhạy ±5%
  • 67.5V DC, 90kΩ Độ nhạy ±5%
  • 90V DC, 400kΩ Độ nhạy ±5%

Thương hiệu: Tinker & Rasor

Máy kiểm tra độ kín lớp phủ Tinker & Rasor M/2 (90V DC)

Thương hiệu

Tinker & Rasor

Đánh giá Máy kiểm tra độ kín lớp phủ Tinker & Rasor M/2 (90V DC)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy kiểm tra độ kín lớp phủ Tinker & Rasor M/2 (90V DC)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào