Yêu cầu tư vấn
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s; 0.6 ~ 60.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min; 118 ~ 11,811 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h; 2.2 ~ 216.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph; 1.3 ~ 134.2 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots; 1.2 ~ 116.6 knots
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B* ; 0 ~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*; 2-196.9 F/S*
 • Nhiệt độ xung quanh:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F; 14.0.0 ~ 131.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C; -10.0 ~ 55.0 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C   không ngưng tụ; 0 ~ 100%
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar; 0.30 to 48.87 inHg 10.0 to 1654.7 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg; 22.15-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI; 10.88-15.95 PS
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Độ cao: typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m; typical: 750 ~ 1100 mBar
  • max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m; max:
  • 300 ~ 750 mBar
 • Áp suất khí quyển:
  • 0.07 inHg ; 0.01 inHg
  • 2.4 hPa|mbar ; 0.1 hPa|mbar
  • 0.03 PSI; 0.01 PSI
 • Delta T:
  • 3.2 °F; 0.1 °F 0.1 °C
  • 1.8 °C; 0.1 °F 0.1 °C
 • Độ cao:
  • 226 ft ; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Chỉ số nhiệt
  • 7.1°F ; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (WBGT):
  • 1.3 °F; 0.1 °F
  • 0.7 °C; 0.1 °C
 • Gió:
  • 1.6 °F; 0.1 °F
  • 0.9 °C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel 3500FW (0835FWORA)

Review Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel 3500FW (0835FWORA) (60.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel 3500FW (0835FWORA) (60.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s; 0.6 ~ 60.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min; 118 ~ 11,811 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h; 2.2 ~ 216.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph; 1.3 ~ 134.2 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots; 1.2 ~ 116.6 knots
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B* ; 0 ~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*; 2-196.9 F/S*
 • Nhiệt độ xung quanh:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F; 14.0.0 ~ 131.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C; -10.0 ~ 55.0 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C   không ngưng tụ; 0 ~ 100%
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar; 0.30 to 48.87 inHg 10.0 to 1654.7 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg; 22.15-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI; 10.88-15.95 PS
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Độ cao: typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m; typical: 750 ~ 1100 mBar
  • max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m; max:
  • 300 ~ 750 mBar
 • Áp suất khí quyển:
  • 0.07 inHg ; 0.01 inHg
  • 2.4 hPa|mbar ; 0.1 hPa|mbar
  • 0.03 PSI; 0.01 PSI
 • Delta T:
  • 3.2 °F; 0.1 °F 0.1 °C
  • 1.8 °C; 0.1 °F 0.1 °C
 • Độ cao:
  • 226 ft ; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Chỉ số nhiệt
  • 7.1°F ; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (WBGT):
  • 1.3 °F; 0.1 °F
  • 0.7 °C; 0.1 °C
 • Gió:
  • 1.6 °F; 0.1 °F
  • 0.9 °C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel 3500FW (0835FWORA) (60.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel 3500FW (0835FWORA) (60.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào