Yêu cầu tư vấn
 • Sơ lược chức năng đo :
  • Nhiệt độ điểm sương
  • Chỉ số stress nhiệt
  • Độ ẩm tương đối
  • Nhiệt độ
  • Nhiệt độ Clo Lỏng (Psychrometric)
  • Gió
 • Tốc độ gió / Tốc độ không khí
  • Tốc độ gió: m/s; 0.1; 3%; 0.6 ~ 60.0 m/s
  • Tốc độ gió: ft/min; 1; 3%; 118 ~ 11,811 ft/min
  • Tốc độ gió: km/h; 0.1; 3%; 2.2 ~ 216.0 km/h
  • Tốc độ gió: mph; 0.1;  3%; 1.3 ~ 134.2 mph
  • Tốc độ gió: knots; 0.1;  3%; 1.2 ~ 116.6 knots
  • Tốc độ gió: beaufort; 0.1;  3%; 0 ~ 12 B
 • Nhiệt độ: oF; 0.1; 1.8 oF; -49.0 ~ 257.0
 • Nhiệt độ: oC; 0.1;    1.0 oC; -45.0 to 125.0
 • Độ ẩm tương đối: %RH; 0.1; 3.0%RH; 0.0 ~ 100.0%, không ngưng tụ
 • Áp suất: InHg; 0.01; Typical 0.04 InHg, Max 0.07, inHg, 0.30 ~ 32.48 inHg
 • Gió làm mát: oF; 0.1; 1.8 oF
 • Gió làm mát: oC; 0.1; 1.0 oC
 • Chỉ số nhiệt:  oF; 0.1;3.6 oF
 • Chỉ số nhiệt: oC; 0.1; 2.0 oC
 • Nhiệt độ bóng ướt: oF; 0.1; 3.6 oF
 • Nhiệt độ bóng ướt:  oC; 0.1;2.0 oC
 • Điểm sương:  oF; 0.1;3.6 oF
 • Điểm sương: oC; 0.1; 2.0 oC
 • Độ cao: ft; 1; Typical 0.02, Max 98ft; -2,300 to 85,000 ft
 • Độ cao: m; 1; Typical 15m Max 30 m; -700 to 25,900 m
 • Pin: CR2032, một, bao gồm tuổi thọ trung bình, 300 giờ sử dụng, giảm khi sử dụng đèn nền trong 2

Document/Software

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500 (60m/s)

Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500 (60m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500 (60m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Sơ lược chức năng đo :
  • Nhiệt độ điểm sương
  • Chỉ số stress nhiệt
  • Độ ẩm tương đối
  • Nhiệt độ
  • Nhiệt độ Clo Lỏng (Psychrometric)
  • Gió
 • Tốc độ gió / Tốc độ không khí
  • Tốc độ gió: m/s; 0.1; 3%; 0.6 ~ 60.0 m/s
  • Tốc độ gió: ft/min; 1; 3%; 118 ~ 11,811 ft/min
  • Tốc độ gió: km/h; 0.1; 3%; 2.2 ~ 216.0 km/h
  • Tốc độ gió: mph; 0.1;  3%; 1.3 ~ 134.2 mph
  • Tốc độ gió: knots; 0.1;  3%; 1.2 ~ 116.6 knots
  • Tốc độ gió: beaufort; 0.1;  3%; 0 ~ 12 B
 • Nhiệt độ: oF; 0.1; 1.8 oF; -49.0 ~ 257.0
 • Nhiệt độ: oC; 0.1;    1.0 oC; -45.0 to 125.0
 • Độ ẩm tương đối: %RH; 0.1; 3.0%RH; 0.0 ~ 100.0%, không ngưng tụ
 • Áp suất: InHg; 0.01; Typical 0.04 InHg, Max 0.07, inHg, 0.30 ~ 32.48 inHg
 • Gió làm mát: oF; 0.1; 1.8 oF
 • Gió làm mát: oC; 0.1; 1.0 oC
 • Chỉ số nhiệt:  oF; 0.1;3.6 oF
 • Chỉ số nhiệt: oC; 0.1; 2.0 oC
 • Nhiệt độ bóng ướt: oF; 0.1; 3.6 oF
 • Nhiệt độ bóng ướt:  oC; 0.1;2.0 oC
 • Điểm sương:  oF; 0.1;3.6 oF
 • Điểm sương: oC; 0.1; 2.0 oC
 • Độ cao: ft; 1; Typical 0.02, Max 98ft; -2,300 to 85,000 ft
 • Độ cao: m; 1; Typical 15m Max 30 m; -700 to 25,900 m
 • Pin: CR2032, một, bao gồm tuổi thọ trung bình, 300 giờ sử dụng, giảm khi sử dụng đèn nền trong 2

Document/Software

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500 (60m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500 (60m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào