Yêu cầu tư vấn
 •  Đo pH:
  • Dải đo: -2.000 ~ 20.000 pH
  • Độ phân giải: 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
  • Độ chính xác: ±0.002 pH + 1 LSD
  • Số điểm hiệu chuẩn: lên đến 6 cài đặt sẵn hoặc điều chỉnh 5
  • Buffer Sets: USA, NIST, DIN, User 1, User 2, Custom
 •  Đo ORP
  • Dải đo: ±2000.0 mV
  • Dải đo Rel. mV: ±2000.0 mV
  • Độ phân giải: 0.1 mV
  • Độ chính xác: ±0.2 mV
 •   Đo ION
  • Nồng độ: 0.001 ~ 19999 ppm (±2000 mV)
  • Độ phân giải: 2 hoặc 3 digit
  • Độ chính xác: 0.5 % toàn dải (hóa trị I) ; 1 % toàn dải (hóa trị II)
  • Số điểm hiệu chuẩn: 2 ~ 8
 •  Đo độ dẫn điện
  • Dải đo: 0.050 µS ~ 500.0 mS
  • Độ phân giải: 0.01 / 0.1 μS ; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS
  • Độ chính xác: ±1 % toàn dải
  • Số điểm hiệu chuẩn: lên đến 5
  • Hằng số pin: 0.010 ~ 10.000
 •  Đo TDS
  • Dải đo: (phụ thuộc hệ số TDS): 0.050 ppm ~ 500 ppt (@ hệ số TDS 1.00)
  • Độ phân giải:  0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
  • Độ chính xác: ±1 % toàn dải
  • Số điểm hiệu chuẩn: Lên đến 5
 •  Đo độ mặn
  • Dải đo: 0.0 ~ 80.0 ppt
  • Độ phân giải: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
  • Độ chính xác: ±1 % toàn dải
 •  Đo điện trở suất
  • Dải đo: 2.000 Ω ~ 20.0 MΩ
  • Độ phân giải: 0.01 / 0.1 Ω ; 0.001 / 0.1 kΩ ; 0.01 MΩ
  • Độ chính xác: ±1 % toàn dải
 •  Đo nhiệt độ:
  • Dải đo: 0.0 ~ 100.0 ºC / 32.0 ~ 212.0 ºF
  • Độ phân giải: 0.1 ºC / 0.1 ºF
  • Độ chính xác: ±0.3 ºC / ±0.5 ºF
  • Hệ số (/ºC): tuyến tính & tinh khiết ; 0.000 ~ 10.000 %
  • Chuẩn hóa: 15.0 ~ 30.0 ºC / 59.0 ~ 86.0 ºF
  • Bù nhiệt: ATC / MTC

Bộ sản phẩm

 • Máy đo Eutech PC 2700, đầu đo pH (ECFG7370101B), đầu đo độ dẫn điện (CONSEN9201D), đầu đo ATC (PH5TEMB01P), Kẹp giữ điện cực & Adapter 100/240 VAC, cáp RS232 & dung dịch làm đầy điện cực đo pH

Document/Software

Catalogue-Eutech- ECPC270043S

Thương hiệu: EUTECH

Máy đo pH/ORP/ION/EC/TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC270043S (01X543906)

Eutech PC 2700 Meter With pH Electrode (ECFG7370101B), Conductivity Electrode (CONSEN9201D), ATC Probe (PH5TEMB01P), Integral Electrode Holder & 100/240 VAC Adapter, RS232 cable, & pH Electrode Refill Solution

1 đánh giá cho Máy đo pH/ORP/ION/EC/TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC270043S (01X543906)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo pH/ORP/ION/EC/TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC270043S (01X543906)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. ZoharĐã mua tại imall.vn

  Good service.

  1 product
Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 •  Đo pH:
  • Dải đo: -2.000 ~ 20.000 pH
  • Độ phân giải: 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
  • Độ chính xác: ±0.002 pH + 1 LSD
  • Số điểm hiệu chuẩn: lên đến 6 cài đặt sẵn hoặc điều chỉnh 5
  • Buffer Sets: USA, NIST, DIN, User 1, User 2, Custom
 •  Đo ORP
  • Dải đo: ±2000.0 mV
  • Dải đo Rel. mV: ±2000.0 mV
  • Độ phân giải: 0.1 mV
  • Độ chính xác: ±0.2 mV
 •   Đo ION
  • Nồng độ: 0.001 ~ 19999 ppm (±2000 mV)
  • Độ phân giải: 2 hoặc 3 digit
  • Độ chính xác: 0.5 % toàn dải (hóa trị I) ; 1 % toàn dải (hóa trị II)
  • Số điểm hiệu chuẩn: 2 ~ 8
 •  Đo độ dẫn điện
  • Dải đo: 0.050 µS ~ 500.0 mS
  • Độ phân giải: 0.01 / 0.1 μS ; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS
  • Độ chính xác: ±1 % toàn dải
  • Số điểm hiệu chuẩn: lên đến 5
  • Hằng số pin: 0.010 ~ 10.000
 •  Đo TDS
  • Dải đo: (phụ thuộc hệ số TDS): 0.050 ppm ~ 500 ppt (@ hệ số TDS 1.00)
  • Độ phân giải:  0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
  • Độ chính xác: ±1 % toàn dải
  • Số điểm hiệu chuẩn: Lên đến 5
 •  Đo độ mặn
  • Dải đo: 0.0 ~ 80.0 ppt
  • Độ phân giải: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
  • Độ chính xác: ±1 % toàn dải
 •  Đo điện trở suất
  • Dải đo: 2.000 Ω ~ 20.0 MΩ
  • Độ phân giải: 0.01 / 0.1 Ω ; 0.001 / 0.1 kΩ ; 0.01 MΩ
  • Độ chính xác: ±1 % toàn dải
 •  Đo nhiệt độ:
  • Dải đo: 0.0 ~ 100.0 ºC / 32.0 ~ 212.0 ºF
  • Độ phân giải: 0.1 ºC / 0.1 ºF
  • Độ chính xác: ±0.3 ºC / ±0.5 ºF
  • Hệ số (/ºC): tuyến tính & tinh khiết ; 0.000 ~ 10.000 %
  • Chuẩn hóa: 15.0 ~ 30.0 ºC / 59.0 ~ 86.0 ºF
  • Bù nhiệt: ATC / MTC

Bộ sản phẩm

 • Máy đo Eutech PC 2700, đầu đo pH (ECFG7370101B), đầu đo độ dẫn điện (CONSEN9201D), đầu đo ATC (PH5TEMB01P), Kẹp giữ điện cực & Adapter 100/240 VAC, cáp RS232 & dung dịch làm đầy điện cực đo pH

Document/Software

Catalogue-Eutech- ECPC270043S

Thương hiệu: EUTECH

Mô tả

Máy đo pH/ORP/ION/EC/TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC270043S (01X543906)

Eutech PC 2700 Meter With pH Electrode (ECFG7370101B), Conductivity Electrode (CONSEN9201D), ATC Probe (PH5TEMB01P), Integral Electrode Holder & 100/240 VAC Adapter, RS232 cable, & pH Electrode Refill Solution

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Máy đo pH/ORP/ION/EC/TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC270043S (01X543906)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo pH/ORP/ION/EC/TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC270043S (01X543906)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. ZoharĐã mua tại imall.vn

  Good service.

  1 product
Hỏi đáp

Không có bình luận nào