Máy đo chất lượng không khí FLUKE 975V (nhiệt độ, vận tốc, độ ẩm, CO, CO2)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Nhiệt độ không khí:
  • Dải đo: -20 °C đến 50 °C (-5 °F đến 122 °F)
  • Độ phân giải:  0.1 °C (0.1 °F)
  • Cấp chính xác:
   • 0.9 °C/± 1.62°F từ 40 °C đến 60 °C
   • 0.5 °C/± 1.00°F từ 5 °C đến 40 °C
   • 1.1 °C/± 1.98 °F từ -20 °C đến 5 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • Dải đo: 10 % đến 90 % RH, không đọng nước
  • Độ phân giải: 1%
  • Cấp chính xác: ± 2 % RH (10 % RH đến 90 % RH)
 • Tốc độ gió
  • Dải đo: 50.0 fpm đến 3000 fpm (0.25 m/sec đến 15 m/sec)
  • Độ phân giải: 1 fpm (0.005m/sec)
  • Cấp chính xác: ±4 %
 • CO:
  • Dải đo: 0 đến 500 ppm
  • Độ phân giải: 1 ppm
  • Cấp chính xác: ± 5 % or ± 3 ppm,
 • CO2:
  • Dải đo: 0 đến 5000 ppm
  • Độ phân giải: 1 ppm
  • Cấp chính xác: 2.75% + 75 ppm

Thương hiệu: FLUKE

Máy đo chất lượng không khí FLUKE 975V (nhiệt độ, vận tốc, độ ẩm, CO, CO2)

Thương hiệu

2 đánh giá cho Máy đo chất lượng không khí FLUKE 975V (nhiệt độ, vận tốc, độ ẩm, CO, CO2)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 2 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo chất lượng không khí FLUKE 975V (nhiệt độ, vận tốc, độ ẩm, CO, CO2)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Mateo

  The product is firmly packed.

 2. Dylan

  Very fast delivery.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Nhiệt độ không khí:
  • Dải đo: -20 °C đến 50 °C (-5 °F đến 122 °F)
  • Độ phân giải:  0.1 °C (0.1 °F)
  • Cấp chính xác:
   • 0.9 °C/± 1.62°F từ 40 °C đến 60 °C
   • 0.5 °C/± 1.00°F từ 5 °C đến 40 °C
   • 1.1 °C/± 1.98 °F từ -20 °C đến 5 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • Dải đo: 10 % đến 90 % RH, không đọng nước
  • Độ phân giải: 1%
  • Cấp chính xác: ± 2 % RH (10 % RH đến 90 % RH)
 • Tốc độ gió
  • Dải đo: 50.0 fpm đến 3000 fpm (0.25 m/sec đến 15 m/sec)
  • Độ phân giải: 1 fpm (0.005m/sec)
  • Cấp chính xác: ±4 %
 • CO:
  • Dải đo: 0 đến 500 ppm
  • Độ phân giải: 1 ppm
  • Cấp chính xác: ± 5 % or ± 3 ppm,
 • CO2:
  • Dải đo: 0 đến 5000 ppm
  • Độ phân giải: 1 ppm
  • Cấp chính xác: 2.75% + 75 ppm

Thương hiệu: FLUKE

2 đánh giá cho Máy đo chất lượng không khí FLUKE 975V (nhiệt độ, vận tốc, độ ẩm, CO, CO2)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 2 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo chất lượng không khí FLUKE 975V (nhiệt độ, vận tốc, độ ẩm, CO, CO2)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Mateo

  The product is firmly packed.

 2. Dylan

  Very fast delivery.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào