Yêu cầu tư vấn
 • Nguyên lý hoạt động: không chứa thủy ngân, cảm biến áp suất điện từ
 • Có 6 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 6 mẫu / Có 12 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 12 mẫu
 • Có nhiều thang đo tương ứng với các thể tích mẫu như sau: 0 – 40, 0 – 80, 0 – 200, 0 – 400, 0 – 800, 0 – 2000, 0 – 4000 mg/l
 • Ứng dụng đo: BSB5, BSB7, OECD 301 F…
 • Có khả năng tự động lưu trữ đến 672 kết quả, phụ thuộc vào phương pháp đo
 • Thời gian lưu trữ là giờ nếu kết quả đo 1 ngày, 2 giờ nếu kết quả đo 2 ngày và ngày nếu kết quả đo từ 3 cho đến 28 ngày
 • Màn hình hiển thị lớn, thông minh, độ phân giải cao
 • Có thể điều khiển từ xa
 • Hệ thống khuấy cảm ứng: 100-240V/ 50-60Hz
 • Thời gian đo có thể chọn từ 1-28 ngày
 • Có khả năng tự động tắt máy khi không sử dụng
 • Dữ liệu được truyền qua USB và SD card
 • Kết quả đo được thể hiện dưới dạng đồ thị
 • Phương pháp đo riêng cho từng mẫu
 • Đạt tiêu chuẩn CE

Thương hiệu: AQUALYTIC

Máy Đo BOD 12 chỗ Aqualytic BD606

– Màn hình hiển thị lớn, thông minh, độ phân giải cao
– Có thể điều khiển từ xa
– Hệ thống khuấy cảm ứng: 100-240V/ 50-60Hz
– Thời gian đo có thể chọn từ 1-28 ngày
– Có khả năng tự động tắt máy khi không sử dụng
– Dữ liệu được truyền qua USB và SD card
– Kết quả đo được thể hiện dưới dạng đồ thị
– Phương pháp đo riêng cho từng mẫu
– Đạt tiêu chuẩn CE
Đánh giá Máy Đo BOD 12 chỗ Aqualytic BD606
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy Đo BOD 12 chỗ Aqualytic BD606
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Nguyên lý hoạt động: không chứa thủy ngân, cảm biến áp suất điện từ
 • Có 6 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 6 mẫu / Có 12 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 12 mẫu
 • Có nhiều thang đo tương ứng với các thể tích mẫu như sau: 0 – 40, 0 – 80, 0 – 200, 0 – 400, 0 – 800, 0 – 2000, 0 – 4000 mg/l
 • Ứng dụng đo: BSB5, BSB7, OECD 301 F…
 • Có khả năng tự động lưu trữ đến 672 kết quả, phụ thuộc vào phương pháp đo
 • Thời gian lưu trữ là giờ nếu kết quả đo 1 ngày, 2 giờ nếu kết quả đo 2 ngày và ngày nếu kết quả đo từ 3 cho đến 28 ngày
 • Màn hình hiển thị lớn, thông minh, độ phân giải cao
 • Có thể điều khiển từ xa
 • Hệ thống khuấy cảm ứng: 100-240V/ 50-60Hz
 • Thời gian đo có thể chọn từ 1-28 ngày
 • Có khả năng tự động tắt máy khi không sử dụng
 • Dữ liệu được truyền qua USB và SD card
 • Kết quả đo được thể hiện dưới dạng đồ thị
 • Phương pháp đo riêng cho từng mẫu
 • Đạt tiêu chuẩn CE

Thương hiệu: AQUALYTIC

Mô tả

Máy Đo BOD 12 chỗ Aqualytic BD606

– Màn hình hiển thị lớn, thông minh, độ phân giải cao
– Có thể điều khiển từ xa
– Hệ thống khuấy cảm ứng: 100-240V/ 50-60Hz
– Thời gian đo có thể chọn từ 1-28 ngày
– Có khả năng tự động tắt máy khi không sử dụng
– Dữ liệu được truyền qua USB và SD card
– Kết quả đo được thể hiện dưới dạng đồ thị
– Phương pháp đo riêng cho từng mẫu
– Đạt tiêu chuẩn CE
Đánh giá (0)
Đánh giá Máy Đo BOD 12 chỗ Aqualytic BD606
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy Đo BOD 12 chỗ Aqualytic BD606
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào