Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • giá trị pH
  • tiêu chuẩn 1: 3,8 – 4,2
  • chuẩn 2: 6,8 – 7,2
  • chuẩn 3: 8,8 – 9,2

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra pH bằng que thử pH 4.0 – 9.0 Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169960001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra pH bằng que thử pH 4.0 – 9.0 Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169960001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • giá trị pH
  • tiêu chuẩn 1: 3,8 – 4,2
  • chuẩn 2: 6,8 – 7,2
  • chuẩn 3: 8,8 – 9,2

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra pH bằng que thử pH 4.0 – 9.0 Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169960001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra pH bằng que thử pH 4.0 – 9.0 Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169960001”