Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 1,8 – 2,2 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 6,3 – 7,7 mg/l
  • chuẩn 3: 13,5 – 16,5 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra Peroxide bằng que thử 0,2 – 20,0 mg/l H₂O₂ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169740001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra Peroxide bằng que thử 0,2 – 20,0 mg/l H₂O₂ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169740001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 1,8 – 2,2 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 6,3 – 7,7 mg/l
  • chuẩn 3: 13,5 – 16,5 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra Peroxide bằng que thử 0,2 – 20,0 mg/l H₂O₂ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169740001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra Peroxide bằng que thử 0,2 – 20,0 mg/l H₂O₂ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169740001”