Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 1,8 – 2,2 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 9,0 – 11,0 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 18,0 – 22,0 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra nitrit bằng que thử 0,5 – 25,0 mg/l NO₂⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 tests) Merck 1169730001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra nitrit bằng que thử 0,5 – 25,0 mg/l NO₂⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 tests) Merck 1169730001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 1,8 – 2,2 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 9,0 – 11,0 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 18,0 – 22,0 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra nitrit bằng que thử 0,5 – 25,0 mg/l NO₂⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 tests) Merck 1169730001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra nitrit bằng que thử 0,5 – 25,0 mg/l NO₂⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 tests) Merck 1169730001”