Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 22 – 28 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 90 – 110 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 180 – 220 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra Nitrat bằng que thử 5 – 225 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169710001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra Nitrat bằng que thử 5 – 225 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169710001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 22 – 28 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 90 – 110 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 180 – 220 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra Nitrat bằng que thử 5 – 225 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169710001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra Nitrat bằng que thử 5 – 225 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169710001”