Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 3 – 7 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 45 – 55 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 72 – 88 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra Nitrat bằng que thử 3 – 90 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169950001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra Nitrat bằng que thử 3 – 90 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169950001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 3 – 7 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 45 – 55 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 72 – 88 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra Nitrat bằng que thử 3 – 90 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169950001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra Nitrat bằng que thử 3 – 90 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169950001”