Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • giá trị pH
  • tiêu chuẩn 1: 7,8 – 8,2
  • chuẩn 2: 8,5 – 8,9
  • chuẩn 3: 9,3 – 9,7

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra độ pH trong chất bôi trơn làm mát bằng que thử pH 7,0 – 10,0 Reflectoquant® (Hộp đựng 50 tests) Merck 1168980001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra độ pH trong chất bôi trơn làm mát bằng que thử pH 7,0 – 10,0 Reflectoquant® (Hộp đựng 50 tests) Merck 1168980001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • giá trị pH
  • tiêu chuẩn 1: 7,8 – 8,2
  • chuẩn 2: 8,5 – 8,9
  • chuẩn 3: 9,3 – 9,7

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra độ pH trong chất bôi trơn làm mát bằng que thử pH 7,0 – 10,0 Reflectoquant® (Hộp đựng 50 tests) Merck 1168980001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra độ pH trong chất bôi trơn làm mát bằng que thử pH 7,0 – 10,0 Reflectoquant® (Hộp đựng 50 tests) Merck 1168980001”