Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 3,1 – 3,9 °d
  • tiêu chuẩn 2: 8,8 – 10,8 °d
  • tiêu chuẩn 3: 22,7 – 27,7 °d

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra độ cứng toàn phần bằng que thử 0,1 – 30,0 °d Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169970001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra độ cứng toàn phần bằng que thử 0,1 – 30,0 °d Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169970001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 3,1 – 3,9 °d
  • tiêu chuẩn 2: 8,8 – 10,8 °d
  • tiêu chuẩn 3: 22,7 – 27,7 °d

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra độ cứng toàn phần bằng que thử 0,1 – 30,0 °d Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169970001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra độ cứng toàn phần bằng que thử 0,1 – 30,0 °d Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169970001”