Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 135 – 165 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 225 – 275 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 315 – 385 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra axit peracetic bằng que thử 75 – 400 mg/l Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169760001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra axit peracetic bằng que thử 75 – 400 mg/l Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169760001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 135 – 165 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 225 – 275 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 315 – 385 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Kiểm tra axit peracetic bằng que thử 75 – 400 mg/l Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169760001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kiểm tra axit peracetic bằng que thử 75 – 400 mg/l Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169760001”