Yêu cầu tư vấn
  • Công suất nâng max: 3 tấn
  • Chiều cao min: 130mm
  • Chiều cao max:490mm

Thương hiệu: KOCU

KÍCH CÁ SẤU 3 TẤN KOCU MLD3-600-A

Đánh giá KÍCH CÁ SẤU 3 TẤN KOCU MLD3-600-A
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá KÍCH CÁ SẤU 3 TẤN KOCU MLD3-600-A
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Công suất nâng max: 3 tấn
  • Chiều cao min: 130mm
  • Chiều cao max:490mm

Thương hiệu: KOCU

Mô tả

KÍCH CÁ SẤU 3 TẤN KOCU MLD3-600-A

Đánh giá (0)
Đánh giá KÍCH CÁ SẤU 3 TẤN KOCU MLD3-600-A
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá KÍCH CÁ SẤU 3 TẤN KOCU MLD3-600-A
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào