Khúc xạ kế đo độ cồn và độ ngọt rượu cầm tay HINOTEK SD-44Oe (0 – 190 °Oe, 0 – 38 KMW, 0 – 44% Brix)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

 • Dải đo:
  • 0 – 190 °Oe
  • 0 – 38 KMW (Babo)
  • 0 – 44% Brix (Sacch.)
 • Độ phân giải/độ chính xác:
  • 1°Oe
  • 0.2 KMW
  • 0.2% Brix

Thương hiệu: HINOTEK

Khúc xạ kế đo độ cồn và độ ngọt rượu cầm tay HINOTEK SD-44Oe (0 – 190 °Oe, 0 – 38 KMW, 0 – 44% Brix)

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá Khúc xạ kế đo độ cồn và độ ngọt rượu cầm tay HINOTEK SD-44Oe (0 – 190 °Oe, 0 – 38 KMW, 0 – 44% Brix)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khúc xạ kế đo độ cồn và độ ngọt rượu cầm tay HINOTEK SD-44Oe (0 – 190 °Oe, 0 – 38 KMW, 0 – 44% Brix)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo:
  • 0 – 190 °Oe
  • 0 – 38 KMW (Babo)
  • 0 – 44% Brix (Sacch.)
 • Độ phân giải/độ chính xác:
  • 1°Oe
  • 0.2 KMW
  • 0.2% Brix

Thương hiệu: HINOTEK

Mô tả

Khúc xạ kế đo độ cồn và độ ngọt rượu cầm tay HINOTEK SD-44Oe (0 – 190 °Oe, 0 – 38 KMW, 0 – 44% Brix)

Đặt hàng
Thương hiệu

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá (0)
Đánh giá Khúc xạ kế đo độ cồn và độ ngọt rượu cầm tay HINOTEK SD-44Oe (0 – 190 °Oe, 0 – 38 KMW, 0 – 44% Brix)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khúc xạ kế đo độ cồn và độ ngọt rượu cầm tay HINOTEK SD-44Oe (0 – 190 °Oe, 0 – 38 KMW, 0 – 44% Brix)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào