Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-503Adblue (E:-50°C-0°C, P:-50°C-0°C, C:-40°C-0°C, B:1.100-1.400sg, Adblue: 30%–35%)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

 • Dải đo:
  • E:-50°C-0°C
  • P:-50°C-0°C
  • C:-40°C-0°C
  • B:1.100-1.400sg
  • Adblue: 30%–35%
 • Độ phân giải/độ chính xác:
  • 5 °C
  • 5 °C
  • 5 °C
  • 0.01 sg
  • 0.5%

Thương hiệu: HINOTEK

Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-503Adblue (E:-50°C-0°C, P:-50°C-0°C, C:-40°C-0°C, B:1.100-1.400sg, Adblue: 30%–35%)

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-503Adblue (E:-50°C-0°C, P:-50°C-0°C, C:-40°C-0°C, B:1.100-1.400sg, Adblue: 30%–35%)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-503Adblue (E:-50°C-0°C, P:-50°C-0°C, C:-40°C-0°C, B:1.100-1.400sg, Adblue: 30%–35%)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo:
  • E:-50°C-0°C
  • P:-50°C-0°C
  • C:-40°C-0°C
  • B:1.100-1.400sg
  • Adblue: 30%–35%
 • Độ phân giải/độ chính xác:
  • 5 °C
  • 5 °C
  • 5 °C
  • 0.01 sg
  • 0.5%

Thương hiệu: HINOTEK

Mô tả

Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-503Adblue (E:-50°C-0°C, P:-50°C-0°C, C:-40°C-0°C, B:1.100-1.400sg, Adblue: 30%–35%)

Đặt hàng
Thương hiệu

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá (0)
Đánh giá Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-503Adblue (E:-50°C-0°C, P:-50°C-0°C, C:-40°C-0°C, B:1.100-1.400sg, Adblue: 30%–35%)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-503Adblue (E:-50°C-0°C, P:-50°C-0°C, C:-40°C-0°C, B:1.100-1.400sg, Adblue: 30%–35%)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào