Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-300 (E:-60°F-32°F, P:-50°F-32°F, B:1.15-1.30sg)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

 • Dải đo:
  • E:-60°F-32°F
  • P:-50°F-32°F
  • B:1.15-1.30sg
 • Độ phân giải/độ chính xác:
  • 5 °F
  • 5 °F
  • 0.01 sg

Thương hiệu: HINOTEK

Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-300 (E:-60°F-32°F, P:-50°F-32°F, B:1.15-1.30sg)

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-300 (E:-60°F-32°F, P:-50°F-32°F, B:1.15-1.30sg)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-300 (E:-60°F-32°F, P:-50°F-32°F, B:1.15-1.30sg)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo:
  • E:-60°F-32°F
  • P:-50°F-32°F
  • B:1.15-1.30sg
 • Độ phân giải/độ chính xác:
  • 5 °F
  • 5 °F
  • 0.01 sg

Thương hiệu: HINOTEK

Mô tả

Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-300 (E:-60°F-32°F, P:-50°F-32°F, B:1.15-1.30sg)

Đặt hàng
Thương hiệu

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá (0)
Đánh giá Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-300 (E:-60°F-32°F, P:-50°F-32°F, B:1.15-1.30sg)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khúc xạ kế đo điểm đóng băng HINOTEK SDA-300 (E:-60°F-32°F, P:-50°F-32°F, B:1.15-1.30sg)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào