Khúc xạ kế đo Clinical Protein cầm tay HINOTEK SDC-200 (0-12 g/dl, 1.000-1.050 sg, 1.3330-1.3600 RI)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

 • Dải đo:
  • 0-12 g/dl
  • 1.000-1.050 sg
  • 1.3330-1.3600 RI
 • Độ phân giải/độ chính xác:
  • 0.2 g/dl
  • 0.002 sg
  • 0.0005 RI

Thương hiệu: HINOTEK

Khúc xạ kế đo Clinical Protein cầm tay HINOTEK SDC-200 (0-12 g/dl, 1.000-1.050 sg, 1.3330-1.3600 RI)

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá Khúc xạ kế đo Clinical Protein cầm tay HINOTEK SDC-200 (0-12 g/dl, 1.000-1.050 sg, 1.3330-1.3600 RI)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khúc xạ kế đo Clinical Protein cầm tay HINOTEK SDC-200 (0-12 g/dl, 1.000-1.050 sg, 1.3330-1.3600 RI)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo:
  • 0-12 g/dl
  • 1.000-1.050 sg
  • 1.3330-1.3600 RI
 • Độ phân giải/độ chính xác:
  • 0.2 g/dl
  • 0.002 sg
  • 0.0005 RI

Thương hiệu: HINOTEK

Mô tả

Khúc xạ kế đo Clinical Protein cầm tay HINOTEK SDC-200 (0-12 g/dl, 1.000-1.050 sg, 1.3330-1.3600 RI)

Đặt hàng
Thương hiệu

Thương hiệu

HINOTEK

Đánh giá (0)
Đánh giá Khúc xạ kế đo Clinical Protein cầm tay HINOTEK SDC-200 (0-12 g/dl, 1.000-1.050 sg, 1.3330-1.3600 RI)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khúc xạ kế đo Clinical Protein cầm tay HINOTEK SDC-200 (0-12 g/dl, 1.000-1.050 sg, 1.3330-1.3600 RI)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào