Khối chuẩn kiểm tra độ nhám bề mặt bằng nhìn và chạm VOGEL 651103

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Số chi tiết: 6
  • Thang đo: 0.4-12.5µ

Thương hiệu: VOGEL

Khối chuẩn kiểm tra độ nhám bề mặt bằng nhìn và chạm VOGEL 651103

Thương hiệu

Đánh giá Khối chuẩn kiểm tra độ nhám bề mặt bằng nhìn và chạm VOGEL 651103
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khối chuẩn kiểm tra độ nhám bề mặt bằng nhìn và chạm VOGEL 651103
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Số chi tiết: 6
  • Thang đo: 0.4-12.5µ

Thương hiệu: VOGEL

Khối chuẩn kiểm tra độ nhám bề mặt bằng nhìn và chạm VOGEL 651103

Đánh giá Khối chuẩn kiểm tra độ nhám bề mặt bằng nhìn và chạm VOGEL 651103
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khối chuẩn kiểm tra độ nhám bề mặt bằng nhìn và chạm VOGEL 651103
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào