Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 2281-11-0
  • Công thức Hill: C₂₁H₄₅NO₃S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất ZWITTERGENT® 3-16 Detergent (C₂₁H₄₅NO₃S, Chai thủy tinh 500gm) Merck 693023-500GM US1693023-500GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất ZWITTERGENT® 3-16 Detergent (C₂₁H₄₅NO₃S, Chai thủy tinh 500gm) Merck 693023-500GM US1693023-500GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 2281-11-0
  • Công thức Hill: C₂₁H₄₅NO₃S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất ZWITTERGENT® 3-16 Detergent (C₂₁H₄₅NO₃S, Chai thủy tinh 500gm) Merck 693023-500GM US1693023-500GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất ZWITTERGENT® 3-16 Detergent (C₂₁H₄₅NO₃S, Chai thủy tinh 500gm) Merck 693023-500GM US1693023-500GM”