Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 14933-09-6
  • Công thức Hill: C₁₉H₄₁NO₃S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất ZWITTERGENT® 3-14 Detergent (C₁₉H₄₁NO₃S, chai thủy tinh 500gm) Merck 693017-500GM US1693017-500GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất ZWITTERGENT® 3-14 Detergent (C₁₉H₄₁NO₃S, chai thủy tinh 500gm) Merck 693017-500GM US1693017-500GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 14933-09-6
  • Công thức Hill: C₁₉H₄₁NO₃S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất ZWITTERGENT® 3-14 Detergent (C₁₉H₄₁NO₃S, chai thủy tinh 500gm) Merck 693017-500GM US1693017-500GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất ZWITTERGENT® 3-14 Detergent (C₁₉H₄₁NO₃S, chai thủy tinh 500gm) Merck 693017-500GM US1693017-500GM”