Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7446-20-0
 • Số chỉ số EC: 030-006-00-9
 • Số EC: 231-793-3
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: O₄SZn * 7 H₂O
 • Công thức hóa học: ZnSO₄ * 7 H₂O
 • Khối lượng mol: 287,54 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,5 – 103,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 4,4 – 5,6
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0005 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,00005 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,001 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,0005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,0003 %
 • Na (Natri): ≤ 0,001 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,001 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,001 %
 • Tương ứng với ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Zinc sulfate heptahydrate để phân tích (O₄SZn * 7 H₂O; Chai nhựa 1kg) Merck 1088831000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Zinc sulfate heptahydrate để phân tích (O₄SZn * 7 H₂O; Chai nhựa 1kg) Merck 1088831000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7446-20-0
 • Số chỉ số EC: 030-006-00-9
 • Số EC: 231-793-3
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: O₄SZn * 7 H₂O
 • Công thức hóa học: ZnSO₄ * 7 H₂O
 • Khối lượng mol: 287,54 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,5 – 103,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 4,4 – 5,6
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0005 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,00005 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,001 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,0005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,0003 %
 • Na (Natri): ≤ 0,001 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,001 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,001 %
 • Tương ứng với ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Zinc sulfate heptahydrate để phân tích (O₄SZn * 7 H₂O; Chai nhựa 1kg) Merck 1088831000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Zinc sulfate heptahydrate để phân tích (O₄SZn * 7 H₂O; Chai nhựa 1kg) Merck 1088831000”