Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7446-20-0
 • Số chỉ số EC: 030-006-00-9
 • Số EC: 231-793-3
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: O₄SZn * 7 H₂O
 • Công thức hóa học: ZnSO₄ * 7 H₂O
 • Khối lượng mol: 287,54 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,5 – 103,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 4,4 – 5,6
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0005 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,00005 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,001 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,0005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,0003 %
 • Na (Natri): ≤ 0,001 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,001 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,001 %
 • Tương ứng với ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Zinc sulfate heptahydrate để phân tích Emsure (O₄SZn * 7 H₂O; Chai nhựa 500 g) Merck 1088830500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Zinc sulfate heptahydrate để phân tích Emsure (O₄SZn * 7 H₂O; Chai nhựa 500 g) Merck 1088830500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7446-20-0
 • Số chỉ số EC: 030-006-00-9
 • Số EC: 231-793-3
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: O₄SZn * 7 H₂O
 • Công thức hóa học: ZnSO₄ * 7 H₂O
 • Khối lượng mol: 287,54 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,5 – 103,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 4,4 – 5,6
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0005 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,00005 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,001 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,0005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,0003 %
 • Na (Natri): ≤ 0,001 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,001 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,001 %
 • Tương ứng với ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Zinc sulfate heptahydrate để phân tích Emsure (O₄SZn * 7 H₂O; Chai nhựa 500 g) Merck 1088830500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Zinc sulfate heptahydrate để phân tích Emsure (O₄SZn * 7 H₂O; Chai nhựa 500 g) Merck 1088830500”