Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 146986-50-7
  • Hill Công thức: C₁₄H₂₁N₃O · 2HCl · H₂O
  • Trọng lượng phân tử : 320,26 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Y-27632 (C₁₄H₂₁N₃O · 2HCl · H₂O, ống nhựa 100mg) Merck 688000-100MG US1688000-100MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Y-27632 (C₁₄H₂₁N₃O · 2HCl · H₂O, ống nhựa 100mg) Merck 688000-100MG US1688000-100MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 146986-50-7
  • Hill Công thức: C₁₄H₂₁N₃O · 2HCl · H₂O
  • Trọng lượng phân tử : 320,26 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Y-27632 (C₁₄H₂₁N₃O · 2HCl · H₂O, ống nhựa 100mg) Merck 688000-100MG US1688000-100MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Y-27632 (C₁₄H₂₁N₃O · 2HCl · H₂O, ống nhựa 100mg) Merck 688000-100MG US1688000-100MG”